Αικατερίνη Κορνάρο, η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου